مهندسی‌ آلتون

مهندسی‌ آلتون با تکیه‌ بر تجربه‌ بیش‌ از دو‌ دهه ای موسسان خود در این‌ صنعت‌، گامهای‌ بسیار موثری‌ را در پیشبرد و ارتقا کمی‌ و کیفی‌ سطح‌ محصولات و خدمات، با هدف ایجاد بالاترین‌ سطح‌ رضایت‌ مشتریان برداشته‌ است که‌ دریافت‌ گواهی‌هایی‌ مانند:

تنها بخشی‌ از فعالیت‌ ها و توانمندی‌ های‌ این‌ شرکت‌ می‌ باشد.

مهندسی‌ آلتون با تامین‌ بیش‌ از 600 دستگاه انواع UPSهای‌ صنعتی‌ و استاندارد برای‌ همکاران و مشتریان این‌ صنعت‌، همواره خود را به‌ ارائه‌ خدمات مطلوب و شایسته‌ به‌ مشتریان خود متعهد دانسته‌ است‌.